O nama

Međimurski sajam poduzetništva – MESAP – je društvo s ograničenom odgovornošću za priređivanje sajmova i izložbi , te ostale poslovne aktivnosti.Prva sajamska priredba organizirana je od 18. do 20.06.1999. godine uz podršku Općine Nedelišće , Udruge poduzetnika i obrtnika Općine Nedelišće i Međimurske županije.

Već 2003. godine osnovana je tvrtka MESAP d.o.o. s temeljnim kapitalom od 200.000,00 kuna.Struktura vlasništva pri osnivanju : Općina Nedelišće 60 % , a MPC – Međimurski poduzetnički centar d.o.o. 40 %.Vlasnik MPC-a bila je Međimurska županija.

Od tog trenutka sajam se ubrzano razvija , a 2006. godine dolazi do promjene u odnosima vlasničkih udjela , pa tada Općina Nedelišće prodaje 20 % svojih udjela Međimurskoj županiji.U tijeku 2007. godine izgrađena je sajamska dvorana od 2.500 m2 izložbenog i poslovnog prostora.Izgradnjom dvorane omogućeno je podizanje kvalitete izlaganja i poslovanje kroz čitavu godinu.

Sajamski prostor MESAP-a nalazi se u Općini Nedelišće , nadomak Čakovca i Varaždina.

S dobrom prometnom povezanošću i komunalnim uređenjem , te sajamskom dvoranom , MESAP je postao moderan sajamski centar.Na raskršću putova koji vode prema Zagrebu, Budimpešti , Mariboru i Grazu , te Koprivnici i Osijeku , udaljen od granice sa Slovenijom 4 km, s Mađarskom 25 km i Austrijom 70 km , MESAP je smješten u centar prometnih i gospodarskih tokova.

Svojom prepoznatljivošću u široj regiji MESAP je svojevrsni međimurski brand.

MEĐIMURSKI SAJAM PODUZETNIŠTVA društvo s ograničenom odgovornošću

Skraćeni naziv : MESAP d.o.o.

Djelatnost Društva : Organiziranje sajmova i izložbi

Sjedište društva : Marčec Josipa 27 , 40305 Nedelišće

Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu br. Tt – 03 / 56 -2 – od 16.01.2003.

Poslovni račun : Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN : HR 89 2340 0091 1160 2126 3

OIB : 54769405179

MB : 1694499

Temeljni kapital : 3.400.000,00 kuna

Međimurska županija 60 % – 2.040.000,00 kuna

Općina Nedelišće 40 % – 1.360.000,00 kuna

Organi Društva : Skupština , Nadzorni odbor i Uprava

Članovi Skupštine :

Matija Posavec , mag.ing. – župan Međimurske županije

Nikola Novak, mag.oec. – načelnik Općine Nedelišće

Članovi Nadzornog odbora :

Ivan Frlin – predsjednik

Tomica Novak – zamjenik predsjednika

Alenka Sabol – član

Ivan Krištofić – član

Mladen Obadić – član

Uprava Društva : Tonka Rajter,struč.spec.oec.,direktor