Arhiva

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA ZA 2021.

Poziv na 13. sjednicu Nadzornog odbora MESAP-a d.o.o.

Zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora

GFI za 2020.

Bilanca

Dodatni podaci

Izvještaj o novčanim tokovima – Direktna metoda

Izvještaj o novčanim tokovima – Indirektna metoda

Izvještaj o promjenama kapitala

Račun dobiti i gubitka

Izvješće o poslovanju MESAP-a d.o.o. za 2020.

Plan nabave 2021.

Plan nabave 2021. – tabela

PLAN POSLOVANJA ZA 2021

Plan prihoda i rashoda za 2021

Registar-ugovora-o-javnoj-nabavi-za-2020.

Izvješće o poslovanju MESAP-a za 2019

PPI izvješće 2019

PPI izvješće 2019

Natječaj za posao stručnog suradnika za organizaciju sajmova na neodređeno

Plan nabave 2020.

Plan nabave za 2020. – tabela

Izvješće o poslovanju MESAP-a za 2019

Donacija za 2019.

Plan poslovanja za 2020.

Plan prihoda i rashoda za 2020.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019.

Plan javne nabave za 2019.

Odluka o planu nabave za 2019.

Izvješće o poslovanju MESAP-a za 2018.

Plan prihoda i rashoda za 2019.

Plan poslovanja za 2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2018

Plan prihoda i rashoda za 2018. – 1. izmjene i dopune

PP_izvješće 2018

Izvješće o poslovanju MESAP-a d.o.o. za 2017.

PLAN NABAVE 2018

Godisnje_izvjesce_PPI

Plan prihoda za 2018.

Plan rashoda za 2018.

Odluka o prihvaćanju Izvješća za 2016.

Strateški plan za razdoblje 2015. – 2018.

Plan prihoda za 2017.

Plan rashoda za 2017.

PLAN NABAVE 2017

Izvješće o poslovanju MESAP-a d.o.o. za 2016.

Edukacija vinogradara o zlatnoj žutici vinove loze

Donacije za 2015. godinu

PLAN NABAVE 2016

DOJMOVI – MESAP JESEN 2016

DOJMOVI – MESAP LIBAR 2016

N A T J E Č A J za izbor direktora/icu Društva

REZULTATI OCJENJIVANJA  VINA «MESAP 2015»

MESAP GLAVNI 2015

MESAP LIBAR 2015

MESAP JESEN 2015

MESAP ADVENT 2015

DONACIJE ZA 2014. godinu

REZULTATI OCJENJIVANJA VINA «MESAP 2014» – 16. do 17. svibanj 2014

DANI ZAHVALNOSTI 2014

Izvješće o poslovanju Društva za 2015

Izvješće za 2014. – finalno

Izvješće o poslovanju za 2012.

Izvješće o poslovanju za 2013.

Donacije_2013.

Donacije_2014.