MESAP 2018 – JUBILARNI – DOJMOVI

pozivnica_glavni_2018_cover

MEĐUNARODNI SAJAM PODUZETNIŠTVA
« MESAP 2018 » – DOJMOVI

0 00
1 2
3 4
5 6
7 8
9 11
10 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40

MESAP:

Vitomir Kirić, oec.

direktor

20. MESAP – ZA NOVE GENERACIJE PODUZETNIKA !!!

_______________________________________________________________________________________