DONACIJE ZA 2015. godinu

MESAP d.o.o. je u 2015. godini dodijelio donaciju u iznosu od 7.000,00 kuna

Udruzi uzgajivača međimurskog konja „ MEĐIMUREC “