Međimurski sajam poduzetništva MESAP

NAJBOLJE MJESTO GOSPODARSKE PROMOCIJE U ŠIROJ REGIJI.

42. Međunarodna izložba malih životinja „NEDELIŠĆE 2017“

IMG_0038 IMG_0034
IMG_0037 IMG_0028
IMG_0024 IMG_0023
IMG_0015 IMG_0013
IMG_0009 IMG_0008
IMG_0001 IMG_0020


-

MESAP LIBAR 2017 – DOJMOVI

traka

01 (2) 01 (20)
01 (16) 01 (8)
01 (22) 01 (25)
01 (27) 01 (30)
01 (32) 01 (37)
01 (39) 01 (40)
01 (50) 01 (52)
01 (53) 01 (56)
01 (57) 01 (59)
01 (65) 01 (72)
______________________________________________________________________________________________
-

MESAP GLAVNI 2017

traka

-

MESAP JESEN 2017

traka

-

MESAP ADVENT 2017

traka

-

PLAN SAJAMSKIH PRIREDBI U 2017. GODINI

mesap_najave

-

DOJMOVI – MESAP JESEN 2016

mesap_jesen_web

___________________________________________________________________________________________________

01 02
1 2
4 3
5 6
7 8
9 10
11 13
14
16
12 15
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
-

DOJMOVI – MESAP GLAVNI 2016


Mesap_glavni_2016

« MESAP 2016 »

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 29
28 30
31 32
33 34
35 36
37 38


___________________________________________________________________________________________________
-